top of page
Adsız Tasarım Kopyası.png

Elif Menteş

İstanbul Medipol Üniversitesi/ Sağlık Bilimleri Fakültesi/Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü 2021 yılında mezun olmuş olup çeşitli kurslar ve eğitimlerle meslek hayatına devam etmektedir. 

EĞİTİMLER

• Erken Çocuklukta İki Dillilik (KATILIM BELGESİ-2018-İstinye Üniversitesi)
• 1.Ulusal Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi (KATILIM BELGESİ-8-9 Mart
2019-Anadolu Üniversitesi)
• Kekemeler Derneği 5.Türkiye Konferansı (KATILIM BELGESİ-20 Ekim 2019-Biruni
Üniversitesi)
• Naature akademi Eğitim Merkezi – 30 gün(90saat) süreli BEDEN DİLİ (SERTİFİKA-
29Ekim 2019)
• DIR Floortime 101 Başlangıç düzeyi- 21-22 (2019) Aralık Tarihlerinde Düzenlenen ICDL
onaylı 14 saatlik eğitim (SERTİFİKA)
• 2.Uluslararası katılımlı Dil ve Konuşma Terapisi Öğrenci Kongresi (KATILIM BELGESİ
6-8Mart 2020)
•Dır Floortime 202 seviyesi( Sertifika-2022)
• İşitme Yetersizliğinde ve Gelişimsel yetersizliklerde Dil ve İletişim Becerilerine yönelik müdahaleler ( Sesime Gel-2023)

bottom of page