top of page
13.png

Mustafa Çulha

İlk,orta ve lise eğitimimi Adana da tamamladım. Üniversiteyi; Gazi üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi de Sınıf Öğretmenliği Bölümünden  2002 yılında mezun oldum. 


2yıl devlet okulunda vekil olarak sınıf öğretmenliği .2 yıl özel kolej- de sınıf öğretmenliği yaptım . 
2010 yılında Erzurum da ; Zi- hinsel  Engelliler Sınıf Öğretmenli- ği belgesi alarak 13 yıldır Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde, Zihinsel Engelliler Sınıf Öğretmeni olarak çalışmaktayım.


     KATILDIĞIM EĞİTİMLER


-Zihinsel Engelliler Eğitim Kursu
-WISC-R Uygulayıcı Testi
-Denver ıı Gelişimsel Testi
-GOBDÖ-2 TV(Giiliam Otistik Bo- zukluk Derecelendirme Ölçeği)
-METROPOLITIAN (İlköğretime Hazırlık Testi)
-Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi

bottom of page