top of page

Otizm Testi

Testlerdeki soruları cevaplayarak çocuğunuzun durumu hakkında fikir sahibi olabilirsiniz
Değerlendirme Yapın
Başkalarıyla göz teması kuruyor mu? ya da çok kısıtlı göz teması mı kuruyor?
6. ayda gülümsemeye başladı mı?
6. ayda sizin yüz ifadelerinize kısıtlı mı tepki veriyor?
6. ayda siz gülünce geri gülümsüyor mu?
12. ayda babıldamaya başladı mı?
12. ayda bir şeyi işaret parmağınla göstermeye başladı mı?
12. ayda el sallama gibi hareketler yapmaya başladı mı?
12. ayda ismine söylediğinizde bakmaya veya tepki vermeye başladı mı?
16. ayda tek sözcükle konuşmaya başladı mı?
24. Ayda iki sözcüklü cümleler kurmaya başladı mı?
Söyleneni işitmiyor gibi davranıyor mu?
Yanından uzaklaşınca fark ediyor, sizi arıyor mu?
İşaret ederek gösterdiğiniz bir şeye bakıyor mu?
Parmağıyla işaret ederek istediği şeyi gösteriyor mu?
Sizi ya da başkalarını taklit ediyor mu?
Çok sınırlı taklit becerisi mi var?
18. ayda hayali oyun, mış-gibi oyun oynamakta zorluk çekiyor mu?
Oyuncaklarla amacına uygun oynuyor mu?
Akranlarının oynadığı oyuna ilgi gösteriyor ya da katılıyor mu?
Konuşmada akranlarının gerisinde kalmış ya da garip biçimde konuşuyor mu?
Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyor mu?
Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri var mı?
Hep kendi bildiğince davranıyor mu?
Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyor mu?
Günlük yaşamındaki düzen ve rutin değişikliklerine tepki veriyor mu?

Gönderdiğiniz için Teşekkür ederiz!

bottom of page