top of page

Ergoterapi

 İnsan doğduğu andan itibaren yaşamını öğrenmekle geçirir. Öğrenme yaşama dâhil olmanın temelidir. İnsanın öğrenebilmesi için öğrenmenin temellerinin oluşması gerekmektedir.

    Ergoterapi de bireylerde öğrenmenin temelini oluşturan bir sağlık meslek grubudur. Ülkemizde yeni gelişmeye başlayan bir rehabilitasyon yaklaşımıdır.  Dünya sağlık örgütünün ergoterapi ile ilgi tanımı şöyledir:

 ‘Ergoterapi, anlamlı ve amaçlı aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren kişi merkezli bir sağlık mesleğidir.’

     Ergoterapide temel hede; öğrenmenin temelini sağlayarak günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık sağlamaktır. Günlük yaşamdaki aktivitelerde bağımsızlığı sağlayarak yaşama dâhil olmaya olanak sağlamaktır. Asıl amacımız anlamlı ve amaçlı aktivitelerle bireyin mevcut potansiyelini üst düzeye taşımak, günlük yaşam aktivitelerinde kullanır hale getirmek, günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılığını gidermektir.

     Ergoterapinin rehabilitasyon temelinde bireyin yaşamşndaki aktiviteler vardır. Ergoterapist bireyin yaşamşnda zorlandığı aktiviteleri değerlendirir kişiye özel müdahale planı oluşturur.

ÇOCUKLARDA ERGOTERAPİ

     Çocuklarda ergoterapi öğrenmenin temellerini oluşturarak yaşama aktif katılımını sağlamaktır. Çocuklarda ergoterapi uygulamalarını yaşamdaki en önemli aktivitelerin biri olan oyunla sağlanmaktadır.

      Çocuklarda ergoterapi uygulamaları,  aktivite içinde müdahale ile potansiyel yetenekleri keşfedebilmesi ve kullanabilmesine olanak sağlar

     Ergoterapistler çocuklarda normal gelişimi engelleyebilecek duyusal, algısal, motor, bilişsel, psikolojik ve psikososyal faktörleri değerlendirerek müdahale planını oluşturur.

Ergoterapi müdahaleleri neleri içerir?

  • Duyu bütünleme

  • Dikkat ve odaklanma eğitimi

  • Visuel spatial perception (mesafeleri ayarlama yeteneği)

  • Bilateral motor kordinasyon

  • Vücut imajı eğitimi, beden kontrolü, bedenini ortama göre ayarlama(regulasyon),vücudunu kordineli kullanma

  • Oculer motor aktiviteleri( okuma hızı, derinlik algısı, görsel işlemleme, görsel takip sisteminin alt temelini oluşturan aktiviteler)

  • Bilişsel gelişim için yüksek işlevli aktiviteler

  • İnce motor ve kaba motor eğitimi( zayıf el becrileri, denge, kordinasyon aktiviteleri içerir)

  • Oyun becerilerinin gelişimi

  • İletişim ve sosyal beceri eğitimi

bottom of page