top of page

Maes Terapi

MAES Terapisi, uzun vadede, çeşitli bebek ve çocukların gelişimini optimize etmek için kullanılan bir tedavi yaklaşımıdır. Serebral Palsi (SP), nörogelişimsel bozukluklar ve sebebi belli olmayan motor gelişim bozukluklarında kullanılmaktadır. MAES Terapi, nörolojik bir sorunun normal bir gelişim sürecini izlemesini engellediği her yaştan çocuk için bazı uzmanların tercih ettiği bir yaklaşımdır. Her çocuğa spesifik olarak ve belli bir kategorizasyona koymadan özgün bir şekilde değerlendirmeyi temel alır ve direkt çözümü sunmak yerine çocuğa problem çözmeyi öğretir. MAES Terapi Sadece beyin hasarına bağlı bozukluklarda değil diğer problemlerde de(spina bifida, brakial pleksus paralizisi gibi) yol gösteren, bu problemlere de bakış açımızı değiştiren bir konsepttir.

bottom of page