top of page

Aile Danışmanlığı

Çocuğun gelişim sürecinde içinde bulunduğu aile ortamı çocuğun psikososyal gelişimini belirgin biçimde etkilemektedir. Aileyi etkileyen her türlü olay çocuğun kendine has anlamlandırma sürecinden geçerek onun üzerinde büyük ya da küçük bir etki yaratmaktadır. Bu nedenle çocuğun yaşadığı duygusal veya davranışsal problemlerin daha geniş bir aile sistemi içerisinde değerlendirilmesi problemin gerçek doğasını anlamada büyük önem taşır.
Çocuk merkezli aile terapisinde çocuğun yaşadığı güçlük üzerinde her bir aile üyesinin katkısı belirlenir ve izlenecek yol kararlaştırılır. Bu süreçte probleme yol açan, tetikleyen veya problemin sürdürülmesini sağlayan aile tutumlarının yanı sıra ailenin güçlü olduğu yönlerin saptanması da önemlidir. Bu yaklaşımda ailenin sahip olduğu kaynakların ortaya çıkarılması ve desteklenmesi ile aile içi iletişimin ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi üzerinden bir değişim hedeflenmektedir.

bottom of page