top of page

Acerca de

Hakkımızda

Biz Kimiz?

 • Facebook
 • Instagram
 • YouTube

Değişen ve gelişen dünyamızda, her geçen gün özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan birey sayısı artış göstermektedir. Bu yüzden eğitimi temel bir ihtiyaç olarak kabul edip bu doğrultuda öğrencilere ve velilerine eğitim desteği vermek, öğrencilerimizi bağımsız ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmek, duygularımızı ve düşüncelerimizi açık bir şekilde konuşabildiğimiz ve iletişime önem verilen bir ortam oluşturmak gibi prensipler etrafında birleşen kurumumuz; prensiplerimizi yerine getirecek nitelikli kişilerden oluşmuş kadrosuyla hizmet vermektedir.

Doğum öncesi, doğum sırasında veya doğum sonrasında oluşabilecek herhangi bir nedene bağlı olarak iskelet, kas ve sinir sitemindeki bozukluklar bedensel ve zihinsel yetersizlikler oluşabilir. Oluşabilecek bu yetersizlikler kişinin yürüme ,yemek yeme, konuşma gibi günlük aktivitelerinde zorlanmasına , kaba ve ince motor becerilerinin zayıflamasına, toplumsal yaşama uyum sağlayamamalarına sebep olabilir. Bu yetersizlikler doğrultusunda ortaya çıkan bazı hastalıklar şunlardır:

 • sp

 • hidrosefali-mikrosefali

 • kas hastalıkları

 • spina bifida

 • brakial pleksus felci

 • sendromlar

 • otizm

 • gelişim geriliği

 • ataksi

 • genetik hastalıklar

 • metabolizmal hastalıklar

 • konuşma bozuklukları

Bu tarz rahatsızlıkları olan kişilerin doğru ve etkin bir tedavi programı ile oluşabilecek yetersizlikleri azaltılabilir, ilerlemesi engellenebilir ve topluma uyum sağlama becerileri arttırılabilir.

bottom of page